Bratislava letisko pristátie, foto: Peter Malík

Hustotná výška (Density Altitude) + kalkulačka na výpočet

Pochopenie hustotnej výšky je kľúčové pre bezpečné lietanie, pretože má zásadný vplyv na výkonnosť lietadla.

Tlaková výška je výška odčítaná z výškomeru, keď je nastavený tlak výškomera na 1013 hPa. Hustotná výška je tlaková výška opravená o odchýlku teploty od teploty v štandardnej atmosfére ISA. Štandardná teplota v ISA je 15 °C na hladine mora. Zjednodušene povedané, hustotná výška je výška, akú lietadlo pociťuje v danej chvíli (tzn. aký výkon je lietadlo schopné dosiahnuť). Túto výšku potrebujeme vedieť na to, aby sme vedeli, akú výkonnosť môžeme očakávať od lietadla. Ak je hustotná výška na letisku na hladine mora 6000 ft, lietadlo bude vzlietať, ako keby vzlietalo z letiska, ktoré je vo výške 6000 ft. To má prirodzene vplyv na výkonnosť a schopnosť lietadla letieť. Lietadlo je menej efektívne pri malej hustote vzduchu.

Vysoká hustotná výška negatívne ovplyvňuje aerodynamickú výkonnosť lietadla, znižuje účinnosť motorov a klesá aj účinnosť vrtule. To má vplyv na dĺžku vzletu a pristátia, stúpanie lietadla a maximálnu letovú výšku. Vysoká teplota a nízky tlak vedú k nižšej účinnosti motora, nižšiemu vztlaku a obmedzeniu maximálnej vzletovej hmotnosti, potrebná dĺžka dráhy na vzlet a pristátie sa zvyšuje a rýchlosť stúpania po vzlete klesá.

Najrizikovejšia kombinácia je vysoké zaťaženie lietadla, vysoká teplota, vysoká nadmorská výška letiska a vysoká vlhkosť vzduchu. Ale už aj jeden z týchto faktorov môže výrazne znížiť výkon lietadla vplyvom vysokej hustotnej výšky.

Pre bežné ľahké jednomotorové lietadlo bez turbodúchadla môže viesť k zvýšeniu potrebnej dĺžky dráhy k rozbehu lietadla pri vzlete o 25 percent na každých 1 000 stôp nadmorskej výšky.

Piloti vedia určiť dĺžku vzletu a očakávaný výkon lietadla pre dané podmienky podľa výkonnostných tabuliek a grafov v príručke lietadla (Pilots Operating Handbook). Na výpočet hustotnej výšky je možné tiež použiť letecké počítadlo E6B a grafy hustotnej výšky.

graf na určenie hustotnej výšky - density altitude conversion chart
graf na určenie hustotnej výšky – density altitude conversion chart
PA-28-140 Cherokee graf výkonnosti na vzlet - takeoff performance
PA-28-140 Cherokee graf výkonnosti na vzlet – takeoff performance

Odporúčané dokumenty:
EASA Hustotná výška

Pre jednoduché určenie hustotnej výšky sme pre pilotov vyvinuli kalkulačku.

Výpočet hustotnej výšky - Density Altitude Calculator

Nadmorská výška / Elevation feet m
Teplota vzduchu / Air Temperature deg F deg C
Nastavenie výškomera / Altimeter Setting in Hg hPa
Rosný bod / Dew Point deg F deg C

Hustotná výška / Density Altitude feet m
Tlak / Absolute Pressure in Hg hPa
Hustota vzduchu / Air Density lb/ft3 kg/m3
Relatývna hustota / Relative Density % %
Estimated AWOS feet m

  Copyright © 2024  Marco Air, The Flight OPS Standard & Engineering - Marek Palkoci  All Rights Reserved

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *