Aktuálne NOTAMy

Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou, preto prosím rešpektujte aktuálne NOTAMy. Ako pilot a veliteľ lietadla ste povinný dodržiavať nasledujúce opatrenia, ako aj schválené checklisty a postupy.

V prípade otázok alebo nejasností je k dispozícii Marek Palkci +421910192057 alebo Juraj Marcin +421905629770

Používanie ohrevu karburátora na lietadle Piper Cherokee Cruiser PA-28-140

Nepravidelný chod motora je zvyčajne spôsobený námrazou karburátora, ktorý sa prejavuje poklesom otáčok za minútu a môže byť sprevádzaný miernou stratou rýchlosti lietadla voči vzduchu alebo poklesom nadmorskej výšky. Ak sa nahromadí príliš veľa ľadu v karburátore, obnovenie plného výkonu motora nemusí byť možné, preto je potrebná rýchla náprava.

Zapnite ohrev karburátora (pozri poznámku). Otáčky sa mierne znížia a vybrácie motora sa zvýšia.
Počkajte na zníženie vybrácií motora alebo zvýšenie otáčok, čo znamená odstránenie ľadu. Ak v priebehu približne jednej minúty nedôjde k žiadnej zmene, vráťte ohrev karburátora na polohu STUDENÝ. Ak je chod motora stále nepravidelný, skúste kroky uvedené nižšie:
1. Zmes – upravte pre maximálnu hladkosť. Motor bude bežať nepravidelne, ak je zmes príliš bohatá alebo príliš chudobná.
2. Elektrické palivové čerpadlo – zapnuté
3. Prepínač nádrže paliva – Vymeňte nádrže, aby ste zistili, či je možným problémom kontaminácia paliva.
4. Ukazovatele motora – Skontrolujte abnormálne hodnoty. Ak sú niektoré údaje na meradle abnormálne, postupujte adekvátne podľa toho.
5. Magneto prepínač – “L” potom “R” a potom späť na “BOTH”. Ak je chod motora uspokojivý na jednom z magnét, nechajte motor bežať na tomto magnete so zníženým výkonom, s plnou zmesou, a pokračujte na pristátie na prvom vhodnom letisku.
Ak nepravidelnosť motora pretrváva, pripravte sa na preventívne pristátie, podľa uváženia pilota.

POZNÁMKA:
Čiastočný ohrev karburátora môže byť horší ako žiaden ohrev, pretože čiastočný ohrev môže čiastočne roztopiť ľad, ktorý ale znova zamrzne v sacom systéme.
Pri použití ohrevu karburátora preto vždy používajte plný ohrev a po odstránení ľadu vráťte ovládač ohrevu do úplne studenej polohy.

Funkčnosť ohrevu karburátora by sa mala skontrolovať pred vzletom, aby ste sa uistili, že ovládanie funguje správne a aby sa odstránil akýkoľvek ľad, ktorý sa mohol vytvoriť počas rolovania. Vyhnite sa dlhšej prevádzke so zapnutým ohrevom karburátora na zemi, pretože vzduch so zapnutým karburátorom je nefiltrovaný.

Nepretržité využívanie ohrevu karburátora počas letu v cestovnom režime znižuje účinnosť motora.
Pokiaľ nie sú podmienky pre vytvorenie námrazy v karburátore silné, neleťte v cestovnej výške so zapnutým ohrevom karburátora. Plný ohrev karburátora aplikujte pomaly a len na niekoľko sekúnd v intervaloch daných intenzitou námrazy.

Ohrev karburátora sa nemusí používať, pokiaľ neexistuje náznak námrazy karburátora, pretože použitie ohrevu karburátora spôsobuje zníženie výkonu, čo môže byť kritické v prípade prerušeného pristátia. Prevádzka s plným ťahom motora so zapnutým ohrevom karburátora pravdepodobne spôsobí detonáciu motora.

Prečítajte si viac v našom blogu: Námraza v karburátore

Letové príručky lietadla a POH sú vždy nadradenými dokumentami.

Ďakujeme za bezpečnú prevádzku,

FOSE Marco Air

Pri tankovaní lietadiel je uzemňovanie lietadla neoddeliteľnou súčasťou procesu s cieľom minimalizovať riziko vzniku výbuchu alebo požiaru. Pri tankovaní lietadla môže vzniknúť iskra v dôsledku elektrostatických nábojov, ktoré sa v dôsledku trenia hromadia na povrchoch materiálov (ako napr. nádrž, hadica, sveter, bunda,…). Potenciálne tak môže vzniknúť výboj statickej elektriny (iskra), ktorý môže zapáli benzínové výpary vo vzduchu. Uzemnením lietadla sa dosiahne, že elektrický náboj sa rozptýli a riziko výboja sa minimalizuje.
uzemnenie lietadla počas tankovania
uzemnenie lietadla počas tankovania
Uzemňovací kábel sa používa na spojenie lietadla so zemou alebo s iným uzemňovacím bodom. Tým sa zabezpečí, že vzniknutý elektrický náboj sa bezpečne rozptýli. Kontrola uzemňovacích káblov a ich vodivosti, dodržiavanie postupu uzemňovania lietadla sú kľúčové pre bezpečnosť. Oblečenie vyrobené z umelých, zmesových materiálov a vlny je náchylné k tvorbe statickej elektriny viac ako oblečenie z prírodných vlákien (bavlna). Personál by mal nosiť vhodné oblečenie na minimalizáciu rizika nabitia statickou elektrinou. Personál musí byť oboznámený s umiestnením a použitím hasiacich prístrojov. Sú to jednoduché kroky ale mimoriadne dôležité pre ochranu posádky a lietadla pred nežiaducimi udalosťami počas tankovania. Ďakujeme za spoluprácu, FOSE Marco Air

Vážení piloti,

S ohľadom na bezpečnosť lietania a ochranu cestujúcich a posádky, Vás informujeme o dôležitom bezpečnostnom opatrení.

V súlade s POH (Pilot Operating Handbook – Letová príručka lietadla) nesmie lietadlo OM-UFO vzlietnuť pri teplote okolitého ovzdušia 29 °C a viac. Ako pilot a veliteľ lietadla ste povinný dodržiavať toto opatrenie, ako aj schválené checklisty a postupy. Aktuálnu teplotu na letisku máte k dispozícii v správe ATIS alebo na stránke SHMU.sk

Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou, preto prosím rešpektujte toto opatrenie. V prípade otázok alebo nejasností sme k dispozícii ja alebo Juraj Marcin +421905629770

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu,

FOSE Marco Air (The Flight OPS Standard & Engineering Department Marco Air)

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *