Aktuálne NOTAMy

Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou, preto prosím rešpektujte aktuálne NOTAMy. Ako pilot a veliteľ lietadla ste povinný dodržiavať nasledujúce opatrenia, ako aj schválené checklisty a postupy.

V prípade otázok alebo nejasností je k dispozícii Marek Palkci +421910192057 alebo Juraj Marcin +421905629770

Pri tankovaní lietadiel je uzemňovanie lietadla neoddeliteľnou súčasťou procesu s cieľom minimalizovať riziko vzniku výbuchu alebo požiaru.

Pri tankovaní lietadla môže vzniknúť iskra v dôsledku elektrostatických nábojov, ktoré sa v dôsledku trenia hromadia na povrchoch materiálov (ako napr. nádrž, hadica, sveter, bunda,…). Potenciálne tak môže vzniknúť výboj statickej elektriny (iskra), ktorý môže zapáli benzínové výpary vo vzduchu.

Uzemnením lietadla sa dosiahne, že elektrický náboj sa rozptýli a riziko výboja sa minimalizuje.

 
uzemnenie lietadla počas tankovania
uzemnenie lietadla počas tankovania

Uzemňovací kábel sa používa na spojenie lietadla so zemou alebo s iným uzemňovacím bodom. Tým sa zabezpečí, že vzniknutý elektrický náboj sa bezpečne rozptýli.

Kontrola uzemňovacích káblov a ich vodivosti, dodržiavanie postupu uzemňovania lietadla sú kľúčové pre bezpečnosť.

Oblečenie vyrobené z umelých, zmesových materiálov a vlny je náchylné k tvorbe statickej elektriny viac ako oblečenie z prírodných vlákien (bavlna). Personál by mal nosiť vhodné oblečenie na minimalizáciu rizika nabitia statickou elektrinou.

Personál musí byť oboznámený s umiestnením a použitím hasiacich prístrojov.

Sú to jednoduché kroky ale mimoriadne dôležité pre ochranu posádky a lietadla pred nežiaducimi udalosťami počas tankovania.

Ďakujeme za spoluprácu,

FOSE Marco Air

Vážení piloti,

S ohľadom na bezpečnosť lietania a ochranu cestujúcich a posádky, Vás informujeme o dôležitom bezpečnostnom opatrení.

V súlade s POH (Pilot Operating Handbook – Letová príručka lietadla) nesmie lietadlo OM-UFO vzlietnuť pri teplote okolitého ovzdušia 29 °C a viac. Ako pilot a veliteľ lietadla ste povinný dodržiavať toto opatrenie, ako aj schválené checklisty a postupy. Aktuálnu teplotu na letisku máte k dispozícii v správe ATIS alebo na stránke SHMU.sk

Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou, preto prosím rešpektujte toto opatrenie. V prípade otázok alebo nejasností sme k dispozícii ja alebo Juraj Marcin +421905629770

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu,

FOSE Marco Air (The Flight OPS Standard & Engineering Department Marco Air)

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *